Aktualności

O wydziale

Kadrę Wydziału Nauk Przyrodniczych stanowi około 50 pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 8 z tytułem profesora i 13 ze stopniem doktora habilitowanego. Na Wydziale Nauk Przyrodniczych prowadzone są 3 kierunki studiów:

  • biologia (od 1993r.) - studia pierwszego i drugiego stopnia
  • biotechnologia - studia pierwszego stopnia (Uchwała Rady WNP Nr 17 z dn. 09.01.2007, Uchwała Senatu UKW nr 57/2006/2007 z dn. 29.05.2007) oraz drugiego stopnia (Uchwała Rady WNP Nr 53/2013/2014 z dn. 11.03.2014, Uchwała Senatu UKW Nr 85/2013/2014 z dnia 25 marca 2014 r.)
  • ochrona środowiska (Uchwała Rady WNP Nr 14 z dn. 07.02.2006, Uchwała Senatu UKW Nr 8b z dn. 28.03.2006, Uchwała Rady WNP Nr 15 z dn. 09.01. 2007, Uchwała Senatu UKW Nr 57/2006/2007 z dn. 29.05.2007) - studia pierwszego stopnia

Wydział Nauk Przyrodniczych posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia (decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych BCK-III-U-178/2008 z 29 września 2008) oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia (decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych BCK-lll-U-457/2015 z 30 maja 2016).

Kontakt

Sekretariat:
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, VII piętro
tel./fax. 52 32 36 728

mgr Magdalena Kaźmierczyk
e-mail: sekretariat.wnp@ukw.edu.pl
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Paula Popiela
e-mail: paula.popiela@ukw.edu.pl
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
tel: 52 32 36 756

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel./fax. 52 32 36 728